Våra tjänster

Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda er för olika typer av tjänster och läsa mer om vad respektive typ av jobb innebär.
Läs mer

Tjänster

Vilken teknik är rätt för er? Vi har svaret.

Tack vara lång erfarenhet och rätt utrustning klarar vi de flesta situationer – inom bestämda tidsramar och givna budgetar.

Hammarborrning

Vid tuffa markförhållanden som berg, betong och sten använder vi oss ofta av hammarborrning. En borrkrona roterar med hjälp av en trycklufthammare och forcerar materialet. Tekniken är schaktfri och ett utmärkt alternativ vid allt från grundläggning till ledningsbyggnad.

Styrd borrning

Till att börja med borras ett, relativt litet, pilothål. För att borren enkelt ska ta sig fram så använder vi oss av ett smörjmedel blandat på bentonitlera och vatten. Med hjälp av en sändare på borren och en mottagare uppe på marken så kan vi mäta djup och vinkel. Maskinisten kan på så sätt avgöra hur borren ska manövreras. När pilothålet är klart, kopplar vi bort borrhuvudet och ersätter detta med en roterande rymmare. Rymmaren utvidgar hålet samtidigt som rören eller ledningarna dras tillbaka.

Styrd AT-borrning

En utveckling av styrd borrning som blir allt vanligare. Tekniken lämpar sig utmärkt vid hårdare underlag. Den stora skillnaden mot klassisk styrd är att vi använder oss av dubbla borrstänger. Den ena, det yttre röret används för att styra borrkronan. Det inre röret driver borrkronan för att ta sig fram i materialet.

Jordraket

Vid arbeten i lättare markförhållanden är jordraket en snabb och prisvärd lösning. Med hjälp av tryckluft pressas jordraketen genom marken med små slag och kan på så sätt hålla riktningen väldigt bra. Rördragning kan ske både vid själva processen eller genom bogsering på väg tillbaka genom hålet. Tekniken fungerar vid kortare sträckor och är ett bra alternativ vid rördragning under gator och järnvägar där åverkan på omgivningen ska bli minimal.

Vi finns här för dig

Har ni ett komplext projekt och behöver konsultation?

Vi har lång erfarenhet av olika typer av projekt och hjälper er mer än gärna att hitta rätt i vad för typ av arbete som krävs i just er situation. Kontakt oss gärna så ser vi hur vi kan bidra.